< < Portada___________________________________________ Contacte: urb8.etsav@gmail.com ________________ Urbanstica 8 - ETSAV; Qm Primavera 2009 - Qm Primavera 2013
 
 

SESSIONS TEÒRIQUES [ENLLAÇ A LES PRESENTACIONS]

SESSIO 01: El procés d'urbanització mundial, les ciutats i els territoris al segle XXI.
Noves formes d'observar i identificar la fenomenologia i les formes de la ciutat i del territori. Noves dimensions analítiques i projectuals en l'urbanística contemporènia.

SESSIO 02: El 'projecte de ciutat-territori' com estratègia de transformació urbana i territorial, des d'una perspectiva renovada: regenerar la ciutat.
La ciutat mosaic territorial com a forma d'interpretació i projecte de la ciutat contemporània. El projecte de ciutat des de la clau de regeneració urbana i territorial.

SESSIO 03: La formació metropolitana de la regió metropolitana de Barcelona i els elements clau actuals per un projecte renovat de la metrèpoli.
Presentació dels treballs de l'Atlas de la formació metropolitana de Barcelona i del procés de Metropolitanització a Barcelona. Antecedents i planejament en el període 1964-2006.

SESSIO 04: Temes recurrents i noves demandes; vectors del projecte de ciutat contemporània
Noves demandes socials – econòmiques, ambientals – ecològiques, culturals – polítiques. La dialèctica Pla_Projecte i la concreció de les polítiques urbanes en els Plans a través del projecte urbà. El lliscament entre escales. Temes de projecte: Articular_Requalificar, Acupunturar_Vertebrar, Integrar_Policentralitzar, Estructurar_Mallar. El POUM de Terrassa com a cas d'estudi.

SESSIO 05: Articulacions, Reciclatges urbans i la requalificació de llocs amb valor afegit.
Plans i projectes urbanísitics: La Mina- Besòs. Altres projectes: Projecte 22@, Diagonal Mar-Fòrum 2004, La Marina del Prat Vermell.

SESSIO 06. Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial.
Del 'Pla de barris' a Operacions singulars i estratègiques de ciutat a través del 'projecte urbà'. Projectes: L'Eix Macià de Sabadell, La transformació de la CN-II a Martorell, el projecte Estonoesunsolar de Saragossa.

SESSIO 07: Noves àrees de centralitat i Sectors d'Activitat Econòmica
Projectes: Noves Àrees de centralitat de Barcelona, Ricard Fayos; Plaça Europa d'Hospitalet del Llobregat; Parc Aerospacial de Viladecans; Can Mulà, Mollet del Vallès, Enric Serra, DUOT.

SESSIO 08: Malles metropolitanes (1). Espais lliures
Matriu biofísica+Matriu ecològica + Xarxa Espais Lliures. Projectes: L'Anella verda metropolitana i el seu desplegament, L'ordenació de la muntanya de Collserola Gallecs i les Cinc sènies de Mataró, i el Rodal de Sabadell, Corredor Verd de Cerdanyola del Vallès, Anna Zahonero; Parc de la Riera Major de Cerdanyola, LLuís Jubert; De Sant Llorenç del Munt, el Riu Sec, la Riera de Sant Cugat i el Riu Ripoll, Victor Ténez, AMB.

SESSIO 09:Les malles metropolitanes (2). Sistemes viaris i hubs de mobilitat
Projectes: El Pla de vies de Barcelona i els Carrers metropolitans, Eixos i cruïlles metropolitanes, B-30, Sant Cugat del Vallès-Cerdanyola, Els hubs de mobilitat metropolitana: La Sagrera i el projecte a l'entorn de Estació del TGV d'El Prat de Llobregat.SESSIONS AMB CONVIDATS [ENLLAÇ A LES PRESENTACIONS]

Ricard Fayos, arquitecte i director Tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
Intervencions urbanístiques a Barcelona, de l'Espai Públic al Verd Estratègic L'Avinguda Diagonal de Barcelona.

Lluís Calvet, Comissionat d'Urbanisme i Habitatge de Rubí - PROURSA.
Plans i projectes per a Rubí.

Hugo Hernán Grandas, doctor arquitecte
Vialidad arterial i forma urbana. Un estudio de la urbanística del viario y los procesos de urbanización del sistema de vías básicas de Barcelona.

David Balbás Alonso, coordinador tècnic dels plans de mobilitat dels campus del Vallès i el Baix Llobregat de la UPC
Proyectar los espacios de la movilidad urbana sostenible.

CURSOS POSTERIORS A 2013 PRIMAVERA

2015 QP Passatges
2014 QT Territori Vallès
2014 QP Montcada i Reixach
2013 QT Territori B30

2013 PRIMAVERA

TERRITORI B30
> Materials
> Treballs de curs

2012 TARDOR

SANT CUGAT DEL VALLÈS
> Materials
> Treballs de curs

2012 PRIMAVERA

SANT ANDREU DE LA BARCA
> Materials
> Treballs de curs

2011 TARDOR

SANTA COLOMA DE GRAMENET
> Materials
> Treballs de curs

2011 PRIMAVERA

SANT JUST DESVERN
> Materials
> Treballs de curs

2010 TARDOR

CERDANYOLA DEL VALLÈS
> Materials
> Treballs de curs

 

2010 PRIMAVERA

GRANS VIES METROPOLITANES
> Materials
> Treballs de curs

2009 TARDOR

RUBÍ
> Materials
> E1_Impresions
> E2_DAFO
> E3_Atles
> E4_Quadern de projectes

2009 PRIMAVERA

GRANS VIES METROPOLITANES
> Materials
> Atles
> Quadern de projectes<