URBANÍSTICA 8
Els llocs i els temes emergents de projecte
en la ciutat_mosaic-territorial


Web de l'assignatura Urbanística 8 impartida a l'ETSAV (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), pel DUOT (Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori)

Objetius
Introduir a l'estudiant en el què anomenem 'projecte de ciutat' sobre la base de temes i tòpics urbanístics contemporanis rellevants; mitjançant una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que constitueixen l'ideari del 'projecte de ciutat' i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas d'estudi referencial la metròpoli de Barcelona.

Paraules clau
Centralitat urbana, Ciutat_Mosaic_Territorial, Desenvolupament-local_sostenible, Equilibri territorial, Metropolinització i Procés d'urbanistzació mundial, Projecte de ciutat, Sistema de ciutats_xarxa de ciutats, Urbanització compacta vs.dispersa_difusa, Vertebració infraestructural del territori, Mobilitat urbana sostenible, Paisatge.

Equip docent
Professor responsable: Carles Llop i Torné
Professor DUOT UPC: Xavier Matilla
Doctorands UPC: Marta Carrasco, Konstatinos Kourkotas.
Han col·laborat: David Balbás, Laura Font

Avaluació
El curs s'evalua mitjançant la presencialitat i la presentació dels dossiers de treball proposats com estudis (atles + quadern de projectes + altres).

 

.
Contacte: urb8.etsav@gmail.com

 

CURSOS URBANISTICA 8 - ETSAV
CASOS D'ESTUDI PRIMAVERA 2009 - PRIMAVERA 2013

> > > > > > > >

 


Per els cursos posteriors al Qm Primavera 2013, consultar:
LA CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL. LABORATORIS